Ideer

10. juni // Værftshallerne og området omkring skal være åbent og til gavn og glæde for byen.

Kulturhavn Kronborgs Vision

”Visionen for Kulturhavn Kronborg er at skabe et kulturelt og kreativt udflugtsmål med stærk identitet, som tilbyder kunstneriske, lærende og sociale oplevelser, og som søsætter mangfoldige og attraktive begivenheder året rundt ”

Lad Værftshallerne blive en del af dette!

Kulturhavnen, Kronborg og M/S Søfart er store turistattraktioner,  – Værftshallerne skal gøre byen mere attraktiv for byens borgere, – så de bliver , og for tilflyttere, –  så de kommer. Indholdet skal rettes mod denne målgruppe. Byen vil have gavn af at der flytter flere erhvervsaktive børnefamilier til. Børnefamilier ser på, om der er attraktive institutions-, skole- og fritidstilbud når de vælger. Derfor vigtigt at aktiviteter, som planlægges i Værftshallerne henvender sig bredt.

 For familien

I hallerne skal der være muligheder for at familier kan udfolde sig. Der kan indrettes legeområder for voksne og større børn, – klatrevægge o.lign.  boule baner, badminton, volleyball .  Altså steder hvor man kan slappe af, hygge og røre sig uforpligtende. Der kan også etableres en bæredygtig cafebiograf med repertoire af smalle film og børnefilm og en indretning som giver mulighed for alternative filmoplevelser, med og uden børn.

 For erhverv og liv

Hallerne skal indrettes fleksibelt og aktiviteterne skal være selvbærende

Indrettes med færdige, flytbare containerbygninger, som kan indeholde alle slags aktiviteter og virksomheder.  Det er vigtigt at indretningen indeholder en tilpas blanding af erhvervsliv, rekreativt og kreativt liv. Altså blanding af butikker, kontorer og cafeer og restauranter i skøn forening med øvrige tiltag. Det er muligvis en forudsætning for økonomien at der lempes på vilkårene for hvilke virksomheder/butikker hallerne må indeholde.

 Markedshal

Boder med salg af grønt, fisk, kød, krydderier og andre fødevarer. Restauranter, cafeer med muligheder for at spise direkte i hallen.

 Uddannelse, kunst og kultur

Hallerne skal indeholde kunst, kultur, uddannelse og udvikling.

Det arbejdes på at der skabes rammer som kan rumme uddannelsesmoduler. Det være sig praktisk rettede uddannelser, men også uddannelser indenfor kunst, musik, film, skuespil.

 Eksperimenterende og alternativt liv

En af hallerne bør bevares som den er, til større kunst-events, hvor netop hallens rå og ufærdige udtryk vil være en fordel og attraktivt. Click Festivalen viste mulighederne i hallen. Skuespil- og filmuddannelse vil også med fordel kunne bruge de rummelige bygninger, hvor der dels kan opbygges kulisser og scener til eksperimenterende film og teater.

 Teknisk museum i en af hallerne.

Det vil være oplagt at der i en af hallerne etableres en permanent ”Helsingør relevant” særudstilling, som også kunne rumme den ønskede udvidelse af værftsmuseet. Pendulbus til og fra hovedafdeling på Fabriksvej. Arbejdende værksteder for ”Bjørn”, ”Veteranbanen” og andre, vil være en naturlig del af dette.

 Sammenhæng med havnen og byen

For livet på havnen kan det være en mulighed at gøre er plads til fiskerbåde og boder med salg af fisk og fiskeretter, sandwich og andet.

En måde at få turister ind i centrum og se indkøbsmulighederne der, er at lade en lille lav shuttlebus køre rundt og gennem bymidten. Bussen skal køre fra et stort P-område ved Svingelport/ gamle brandstation og stationen, forbi  Sundhedshuset og erstatte toget frem til Grønnehave Station. Bussen skal være gratis eller betales sammen med P- afgift på byens P-pladser.

 Krydstogtskaj

En rigtig god ide vil være at der anlægges en krydstogtskaj ud for stationsområdet og fra denne etableres en bro over baneterrænet til shuttlebussens holdeplads ved P-Pladsen Svingelport. Denne løsning vil gøre det langt mere attraktivt for skibe og passagerer at komme til i Helsingør og også få besøgende direkte gennem byen, hvor der skal være stop ved bycenter, Sundhedshuset, torvet, bymuseet/ kloster, Grønnehave station og Kulturværft/ Værftshaller .

 Et projekt over tid

Start et sted og lad tingene udvikle sig i takt med byens udvikling og de økonomiske forudsætninger. Nogle projekter har det bedst med ikke at være færdigtegnede fra dag et.

Når der er taget beslutning om hvilken vej processen skal gå, er det vigtigt at nedsætte borgergrupper som kan arbejde videre med detaljer og få Værftshalsudviklingen til at følge tiden.

Niels Jensen

Similar Posts