Ideer

13. juni // Teknikkens Kulturhus i Værftshallerne – en vision

  Forord Lær om sundtolden på Kronborgs fæstningsværk, bliv klogere på Danmarks søfartshistorie i Helsingørs gamle tørdok og få indblik i Danmarks teknik- og industrihistorie i det nedlagte værft. Helsingør har lige nu en enestående chance for at skabe et museumsområde, hvor byens historiske anlæg tager del i fortællingen. Danmarks Tekniske Museum har en af…

Ideer

13. juni // HAL 14 – Ny international oplevelsesscene i Helsingør

  ”Kulturværftet skal være et kulturelt center for kundskab og kreativitet, udfoldelse, oplevelse, uddannelse og identitet fyldt med liv i alle dagens vågne timer – 7 dage om ugen. Det skal være stedet, hvor mennesker mødes: børn, unge, voksne, de lokale og turister – med andre ord: mødestedet for det lokale og det globale.” Vision…

Ideer

13. juni // Værftshallerne bør ikke være underlagt ET bestemt formål

Hallerne skal kunne huse det ekstremt ambitiøse. Man skal kunne vise det ultimative. Men en del af Hallerne skal også indeholde faciliteter så et meget bredt spektrum af iværksættere, kunstnere, foreninger, projekter, borgere m.fl. kan få adgang til rummene meget billigt. Men kun I EN PERIODE. Helsingør har mange flashy rum (Maritimt Museum, Akvarium, Teknisk…

Ideer

13. juni // Ideer og tanker fra Kulturværftet / Toldkammeret

eventsOGkoncerterOGmadOGungeOGkonferencerOGturisterOGstuderendeOGloppemarkederOGborgereOGbørnOG..   Rævehulen – et kreativt område med flere indgange Værftsarealerne udgør et unikt område og fysiske rammer, fuld af historier, muligheder og skønhed. Områdets placering i Kulturhavn Kronborg kalder på en revitalisering, der supplerer og indgår i det flow af aktiviteter, Kulturhavnens øvrige aktører allerede er godt på vej med. Mulighederne er mange, og…

Ideer

13. juni // Campus for turismeuddannelserne i Øresundsregionen

Mit forslag lyder kort og godt, at værftshallerne (bl.a.) skal være en campus for turismeuddannelserne i Øresundsregionen. For ifølge en rapport fra 2011 eksisterer der i dag en lang række uddannelsestilbud inden for turisme spredt ud over hele regionen, fra de store universiteter (Lund, Kbh, Roskilde og CBS) til erhvervsskolerne, der fx uddanner unge inden…

Ideer

13. juni // Produktion, uddannelse, leg og kultur i Værftsbygningerne

Ideen tager sit udgangspunkt i at der er så mange borgere i Helsingør, der hverken har job eller uddannelse ud over folkeskolen. Der er ikke tilstrækkelige ufaglærte jobs og der er langt til uddannelsessteder; tilmed kan mange unge måske heller ikke se formålet med uddannelse. Derfor mener jeg de ledige skal gøres selvforsørgende på en…