Ideer

13. juni // Campus for turismeuddannelserne i Øresundsregionen

Mit forslag lyder kort og godt, at værftshallerne (bl.a.) skal være en campus for turismeuddannelserne i Øresundsregionen.

For ifølge en rapport fra 2011 eksisterer der i dag en lang række uddannelsestilbud inden for turisme spredt ud over hele regionen, fra de store universiteter (Lund, Kbh, Roskilde og CBS) til erhvervsskolerne, der fx uddanner unge inden for gastronomi og tjenerfaget. Der er med andre ord basis for at samle de fragmenterede uddannelsestilbud et sted. Og da turismeuddannelser typisk er kortere og mellemlange tilbud, vil de studerende ikke nødvendigvis opleve uddannelsesopholdet i Helsingør som en direkte konkurrent til tilbud på de store og attraktive universiteter.

Ifølge rapporten “Turisme i Øresundsregionen” fra 2011 er der behov for at tiltrække og fastholde unge med en turismerelateret uddannelse. For som det hedder “Erhvervet har et imageproblem, der kan blive problematisk for en øget satsning på innovation og professionalisering.”

Netop innovation og professionalisering er ifølge rapporten afgørende for turismens fortsatte vækst i regionen. Og her kunne en egentlig campus komme til sin ret. Altså et sted, der samler uddannelsesretningerne, professionaliserer dem og sikrer den innovation, som er nødvendig.

Når Helsingør i øvrigt gerne vil satse på oplevelsesøkonomien som en en motor i kommunen, giver det rigtig god mening at sikre kommunen en plads som spydspids i udviklingen af turismefaget.

Fordelene er bl.a.

– studerende i byen og (kvalificeret) arbejdskraft til vores kultur- og turistinstitutioner

– synergi med kommunens eksisterende kultur- og turisttilbud

– konferencer

– først med de innovative løsninger (first mover profil)

– synergi med kommunens ønskede profilering i fremtiden

– reel sammenhængskraft med Helsingborg og Skåne i øvrigt

Der var i 2008 69.000 beskæftigede indenfor turisme i Øresundsregionen. Ifølge rapporten forventes der i turismens kernebrancher (hotel- og restauration samt kultur- og fritidserhverv) en samlet forøgelse af beskæftigelsen på ca. 14.000 beskæftigede i 2020 ift. 2008 for Øresundsregionen som helhed.

 

Det er med andre ord en uddannelsesinstitution, der er fremtid og arbejdspladser i. Tænk om Helsingør i 2020 kunne profilere sig som “Home of Tourism”.

 

Den vision kan i øvrigt fint føres ud i livet, samtidig med at værftshallerne også udvikles med flere af de andre idéer, som har været præsenteret, fx vil Filmbyen, gastronomiske udskejelser og et legelandskab jo bidrage som laboratorium for de studerende og stadig være attraktioner i egen ret – præcis som de eksisterende tilbud,  fx Kronborg, Kulturværftet og Søfartsmuseet vil være det.

Mikkel Tofte Jørgensen

Similar Posts