Ideer

13. juni // Produktion, uddannelse, leg og kultur i Værftsbygningerne

Ideen tager sit udgangspunkt i at der er så mange borgere i Helsingør, der hverken har job eller uddannelse ud over folkeskolen. Der er ikke tilstrækkelige ufaglærte jobs og der er langt til uddannelsessteder; tilmed kan mange unge måske heller ikke se formålet med uddannelse. Derfor mener jeg de ledige skal gøres selvforsørgende på en lidt utraditionel måde; nemlig på de lediges eget initiativ, men med støtte fra kommunen i form af deltidsjobs og bygninger:

Værftsbygningerne stilles til disposition til de unge og andre ledige. Betingelsen er, at der stiftes en forening for alle interesserede (både ledige, brugere og andre interesserede) og en ledelse, som står for kontakt til kommunen og andre myndigheder.

 

Foreningens virke

Foreningen optager alle interesserede. Medlemmer af foreningen kan få job i stedet for kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse. Lønnen er 70 kr. i timen (under 18 år) og 110 kr. i timen (over 18 år) og ansættelsen er midlertidig – en måned ad gangen. Der er ingen fremmødekontrol, men ved udgangen af måneden skal man have en samtale med en kommunalt ansat (fra Jobcenteret) om hvilke fremskridt man har gjort i retning af ens drømme og mål. Samtalen skal både tjene til at vurdere om en ny midlertidig ansættelse nytter noget eller den ledige hellere vil søge om et praktiksted i en af kommunens arbejdspladser eller søge ind på produktionsskolen og opsamles til brug for evalueringer af dette projekt.

Andre medlemmer af foreningen kan være almindelige sympatiserende borgere og brugere af foreningens ydelser og produkter. Foreningen laver en liste over de samlede interesser, kompetencer og ønsker om ydelser (et spørgeskema udfyldes ved optagelsen).

 

Et lille valutaområde

Alle medlemmer betaler 100 kr. (for ansatte evt. først ved første ugentlige lønudbetaling). Til gengæld får man 100 kr. i en lokal valuta, som foreningen lader trykke. Den lokale valuta kan bruges som betaling for ydelser og i foreningens butikker (kantine, kiosk, m.m.). Lokal valuta

Hensigten med oprettelsen af en lokal valuta er at etablere et lukket kredsløb, hvor efterspørgslen skabt ved lønnet arbejde og salg af varer og tjenesteydelser forbliver indenfor foreningen og ikke retter sig mod store multinationale selskaber, udlandet, København eller blot spares op. Efterspørgslen skal blive indenfor systemet og give anledning til ny aktivitet. Det betyder også, at når borgere – f.eks. en ældre dame i villa køber hjælp til snerydning, hækkeklipning, m.m. – vil arbejderne ikke kunne bruge pengene.  På denne måde er der hele tiden styr på foreningens omsætning og effekt og der laves ikke sort arbejde.

 

Lokaløkonomiske virksomheder

Foreningen opretter et antal virksomheder og fungerer på samme måde, som de efterhånden velkendte socialøkonomiske virksomheder, dvs. non-profit, men kaldes lokaløkonomiske virksomheder, for at signalere at der er tale om helt lokale virksomheder, som alene fungerer i Helsingør og benytter lokalvaluta. Evt. overskud anvendes til investeringer i den konkrete virksomhed eller andre virksomheder i foreningens regi. Virksomhederne kan oprettes af en gruppe medlemmer (på løn eller ej) og levere f.eks. havehjælp, snerydning, babysitning, hjælp til indkøb, PC-udrykningshjælp og i det hele taget småopgaver orienteret mod borgere i kommunen. Betalingen foregår i den lokale valuta, hvor en timeløn = 100 kr. i lokal valuta. Kunderne kan enten veksle penge i foreningens administrationskontor eller indsætte kroner på sin konto i foreningen. Virksomhederne udbetaler halvdelen af omsætningen til de/de personer, der har udført opgaven, i lokal valuta og den anden halvdel bliver i virksomheden til indkøb af råvarer, redskaber, ladcykel, m.m.

 

Undervisning til tiden

Foreningen tilbyder undervisning mod betaling (10 kr. i lokal valuta pr. time pr. deltager) i f.eks. PC-kort, småreparationer, førstehjælp, svømme-undervisning (kommunen har 30 km. kyststrækning, så alle borgere bør kunne svømme), hygiejne-kort, iværksætter kompetencer (business engelsk, mini-jura, skat/bank/giro, forretningsplan, m.m.), osv. Foreningen ansætter undervisere og aflønner med 100 kr. i timen i lokal valuta som tak for undervisning (og forberedelse).

 

Lokalerne i Værftet – værksteder, genbrugsplads, indendørs legeplads, atelier til leje, industrikøkken, m.v.

Det første der skal ske er at bringe en del af bygningerne i stand. Der skal bygges nogle mindre lokaler, som kan isoleres og opvarmes: mødesal, kontorer, undervisningslokaler, værksteder, og køkken til foreningens eget brug samt informationskontor med indmeldelse og køb af lokalvaluta. Dette arbejde skal udføres af faglærte arbejdsløse håndværkere med et stort antal elever, der har gennemgået grundforløbet (eller kræves en momsregistreret mester med on-going virksomhed?), eller praktikanter, som snuser til faget og går til hånde. Håndværkerne kan organisere sig som lokaløkonomiske virksomhed og indgå i foreningen på lige fod med andre.

Derefter vil det være oplagt at etablere en genbrugsplads med offentlig adgang nogle dage om ugen. Der er en del ting, som de religiøst funderede NGO’er ikke har kapacitet til at hente, istandsætte og have plads til. Desuden kan laves indendørs legeplads for kommunens daginstitutioner og skoler på skift med klatrestativer, go-cart-baner, byggelegeplads, o.m.m., ligesom man har anvendt nedlagte remiser f.eks. i København. Det er også muligt, at nogle af bygningerne kan bringes op på en rimelig rumtemperatur med en vis isolering, så der kan udlejes atelier-lokaler til kunstnere, øvelokaler til musikere, osv. med tilstødende cafévirksomhed og lejlighedsvis publikumsadgang. Dernæst kan måske etableres et fuldt funktionsdygtigt og godkendt industrikøkken, som kan forsyne kommunens daginstitutioner og skoler uden egne køkkenfaciliteter med frisklavet mad. Der er daginstitutioner og skoler, som gerne vil kunne tilbyde mad, men ikke har hverken køkkenfaciliteter eller køkkenpersonale; mad kan passende tilberedes i de kølige bygninger i Værftet under ledelse af en professionel kok, et antal elever og praktikanter.

 

Hverdagen

Dagen starter kl. 8 med morgenmad og morgenmøde for alle på kontrakt med kommunen og disse personer forventes som minimum at arbejde/modtage undervisning i 4 timer dagligt fra 8:30-12:30, hvor der spises frokost. Men der vil ikke være skolelærere, socialrådgivere eller andre myndighedspersoner tilstede, som checker af for tilstedeværelse. Ledelsen vil blive udført af en bestyrelse valgt blandt medlemmerne med hyppig tvunget rotation, så ledelsesopgaverne går på skift og giver alle deltagere erfaring og ansvarsfølelse. Morgenmad, frokost, oprydning, rengøring, m.m. går også på skift.

Margit Kjeldgaard

Similar Posts