Ideer

13. april // “Nordens port til Kongernes Nordsjælland”

Værftshallerne kunne blive en ide til et naturrum “Nordens port til Kongernes Nordsjælland”

Kong Chr. IV vil være omdrejningspunktet omkring et evt. Naturrum. Kongens Genopførelse af Kronborg efter det nedbrændte, Sundtoldstiden og Kalmarkrigen i Sverige og datidens største bedrift, gjort af nogen Monak – CHR. IV Sørejse til Kola-halvøen.

Værftshallerne ville være stedet hvor man kunne bygge en kopi af fregatten VIKTOR, som sammenkæder både Dansk Handel og Søfartsmuseum med eventuel forskningsdel ( CAMPUS Helsingør ) og Sundtoldstiden i et reelt H-H- samarbejde samt kunne blive en puplikum-magnet i topklasse og kunne byde skoletjenesten en mulighed i særklasse samt give mulighed for en maritim tilknytning mht. skibsbyggere uddannelse og en veteranskibsvedligeholdelse.

Skibet vil også fortælle den underforstået historieske del af Helsingør, at det er placeret på et tidligere skibsværftsgrund.

Kong Chr. IV´s sørejse til Kola-halvøen 1599, binder Danmark, Norge, Sverige og samerne tættere sammen i et historisk tilbageblik til vores tidligere rigsfællesskab.

Så Naturrummet kunne udformes med pre-moderne samiske bygninger, der smyger sig ind i landskabet ånd og binder store dele af Helsingør lokalsamfund og museer sammen i et historisk fint vævet oplevelsestilbud i verdensklasse.

Vi har jo veludbyggede forbindelses korridorer, der stort set binder Helsingør sammen med Helsingborg og af cykelstier fra Nord til Syd. Så set i en sundheds-diskurs, er der stor mulighed for at bevæge sig rundt på cykel i kommunen og opleve det hele.

Desuden kunne H-H- samarbejdet- impowerment – knytte lokale foreninger tættere sammen www.infonor.dk og www.samereisyd.com så vi kunne komme tættere på Sapmi og Danmarks tilknytning til datidens Lapland….og nutidens Kola-halvø.

Der kunne Knud Rasmussens rejse 1901 til Lapland være inspiration om fremtidige forskning i de arktiske dele af den Nordlige halvkugle, og knytte Danmark tættere sammen med den samiske kultur historie i Norden.

Kan Helsingør få etableret en synergi med Helsingborg og Lapland i et reelt samarbejde, vil det kunne trække besøgende til fra Hele verden og resulterer i et mere spændende Helsingør i rivende udvikling.

Hvis man tør kikke på Nordens port til Kongernes Nordsjælland det med de helt store briller!

Henrik Warburg

Similar Posts