Ideer

17. marts // Hal 14 som multifunktionel hal og bindeled

Kog bygningsmassen ned til en smuk og homogen størrelse, ved at nedrive alt udenpå-klasket (de afsindigt grimme og ucharmerende nyere og irriterende/dominerende betonbyggerier o.l.), så kun den ældste og fineste rødstensbygninger fra omkring forrige århundredskifte står fritskrabede tilbage.

De “sår”/åbninger, der udadtil opstår i de tilbageblevne bygninger bør ikke blot mures til, men benyttes til h.h.v. store vinduespartier og nye, lette udbygninger, adgangspartier o.l..

Jeg ser gerne, at man bevarer en hel del mere af bygningernes historie og ægthed, end det endte med at blive tilfældet på Kulturværftet.

Hvad/hvordan de tilbageværende værftshaller derefter skal/kan benyttes:

Jeg er stor tilhænger af, at det godt skib “Bjørn” bør have både kajplads og værkstedsplads nær og i en lille del af havne/værftsområdet. Intet andet vil være rimeligt. Og gerne flere “Bjørn’er” til havnen, tak.

Men ellers er jeg af den mening, at den bevaringsværdige Hal 14 bør være hallen, som naturligt vil kunne benyttes som en slags multifunktionel hal. Sport, musik, dans(evt. samarb. m. Dansehallerne på Carlsberg-området på Frederiksberg?), skuespil, events, o.s.v.. Den ligger perfekt, midt imellem det nuværende Kulturværft og de øvrige haller og vil kunne spille med på begge baner – og samtidig også være sin helt egen. Den skal kunne være en slags bindeled imellem alt på området.

De resterende haller (har ikke overblik over, hvor mange af de fine gamle rødstenshaller der efter min nedrivningsplan vil blive tilbage, samt hvor store de er) kan – udover at fungere som lejlighedsvis udvidelsesmulighed ved større arrangementer i Hal 14 og på Kulturværftet – benyttes til specialudstillinger med større effekter og pladstrang af Søfartsmuseet. Man vil jo kunne rulle hele skibe derind! Ligeledes vil hallerne åbne mulighed for, at f.eks. Danmarks Tekniske museum kan køre teaser-udstillinger og derved få mulighed for at markedsføre/synliggøre sig overfor Kulturværftets og Kronborgs mange gæster. Det samme vil f.eks. Nordsjællands Jernbaneklub kunne gøre. Og Rudolph Tegners Museum i Dronningmølle. Og….og….og. Hele Nordsjælland kunne i disse haller få mulighed for at sige..”hej, se…vi er også fantastiske og har en masse at byde på, måske skulle I komme ud at besøge os..sådan rigtigt..når I nu alligevel er lige i nærheden” 🙂

Caféer og restauranter mener jeg bør koges ned til kun at handle om, at man kraftigt opprioterer Spisehuset og samler denne aktivitet på dette ene sted. Og så skal det altså gøres ordentligt og helhjertet. Både indenfor i bygningen og ude på havnepladsen foran. Hele værftsområdet bør i øvrigt markedsføres sig under ét – som Kulturværftet.

I øvrigt:

Alt BØR spille sammen – rent logistisk – på værftsområdet.

Man BØR kunne spadsere omkring på HELE Kulturværfts/biblioteks/værftsområdet indendøre, uden at møde omveje eller forhindringer.

Det BØR blive muligt at kunne gå DIREKTE inde fra Kulturværftet/biblioteket og ned i Søfartsmuseet.

Værftsmuseet BØR man kunne besøge, ved at gå DIREKTE inde fra Kulturværftet/biblioteket og ind på museet.

Og altsammen naturligvis også den anden vej omkring 🙂

De nye haller skal ligeledes gøres til en naturlig del af Kulturværftets infrastruktur.

Jørgen From

Similar Posts