Ideer

17. marts // Teknisk museum

 

M/S Museet for Søfart har fra sidelinjen fulgt debatten om den fremtidige brug af Siemens bygningerne.

På vores seneste bestyrelsesmøde bad en enig bestyrelse mig om at tilkendegive over for Helsingør Kommune, at museet vil hilse en løsning med placering af Teknisk Museum i bygningerne velkommen. Fra en museal og publikumsmæssig synsvinkel mener vi, at der vil kunne opstå en god synergieffekt af naboskabet.  Kulturhavn Kronborgs rolle som Nordsjællands stærkeste kulturelle fyrtårn vil blive styrket.

Jørgen Selmer

Similar Posts