Ideer

Grønt område

Siemens – bygningerne nedrives, området frit lægges, reetableres og fremover anvendes som grønt fritidsområde. Vigtigt at der etableres grønne områder, også i et byområde som Helsingørs. Her indpasset med Kulturværftet, Søfartsmuseet, lystbådehavn, stranden og Kronborg.
Jørgen Busch

Similar Posts