Ideer

11. maj // Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn

Det blev Lørdag den 20. april af arkitekt Paul Børling fremhævet at der var 4 vigtige ting at tage hensyn til, når man vil give nyt liv til gamle industribygninger. Det var så vidt jeg husker :

Genbrug – Historie – Økonomi — Liv

Disse fire forudsætninger kan vi tilslutte os og også leve op til i Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn

Jeg forstår også, at der i forbindelse med planen for havn og værftsområdet i 1988, blev nævnt, at havnen gerne ville have veteranskibe og kunne tilbyde dem service og assistance med vedligehold og reparationer.

Som det er nu, er dette ikke muligt.Derfor vil det være nærliggende og ønskeligt, at Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn får stillet ca. 600m3 til rådighed i hal 14.Det vestre galleri vil være velegnet.

Vi kan tilbyde:

Genbrug:

Vi behøver ikke at bygge noget om.

Vi har maskinværksted med værkstedsmaskiner som dem, der oprindeligt stod på galleriet.

Vi har et snedkerværksted, også med gode genbrugsmaskiner.

Vi har et riggerværksted, med historisk værktøj.

Historie:

Bjørn selv er et stykke unikt Danmarkshistorie. Det eneste bevarede skib i Danmark af sin type.

Vi har S/S Bjørns historie dokumenteret i detaljer, både som bevaret udstyr, tilsyns og logbøger m.v. Vores værksteder repræsenterer også en del af Danmarks industrihistorie.

Økonomi:

Vi har ikke behov for store investeringer, vi har hvad vi skal bruge til at lave et virkeligt levende værkstedsmiljø, hvor vi han vise og demonstrere hvordan man producerede på et traditionelt support værksted for skibsfarten. Også, når det gælder nitning og andre teknikker som ikke bruges mere.

Liv:

Vi har allerede rigtig mange der kommer og beser S/S Bjørn og får en god rundvisning og snak med os. Det kan vi også gøre i værksteder, som vil være åbne for publikum i arbejdstiden.

Kompetencer:

I ”Bjørnebanden” er vi godt rustet til at formidle vores kunnen og interesser.

Det professionelle niveau er også højt. Vi har blandt andet rådgivet ved montering af køl på Kongeskibet Dannebrog.

Vores medlemmer er uddannet som blandt andet :

Skibsbygningsingeniører, maskiningeniører, maskinmestre, skibsbyggere, maskinarbejdere, navigatører, sømænd, riggere, klejnsmed, finmekaniker, fly-elektromekaniker, smed, rørlægger, bådebygger, elektriker, svejser, tømrer, arkitekt, kemiker, håndmøbelsnedker, sociolog og etnolog.

Det vil sige:

• Alle har et langt arbejdsliv bag sig, mange er begyndt tidligt, hovedparten har stået i lære og lært et håndværk eller været ude at sejle som det første

• Ca. hver tredje har både en håndværksmæssig uddannelse, har arbejdet på et skibsværft og været ude at sejle

• Ca. 2 tredjedele har været arbejdsledere /selvstændige eller haft overordnede stillinger på et tidspunkt i arbejdslivet

 

Kort sagt både fysiske, menneskelige og ikke mindst de økonomiske forhold taler for, at det vil være særdeles fordelagtigt for Helsingør Kommune, at stille det ønskede areal til rådighed for Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn.

Jan T. Ibenhard

Similar Posts