Ideer

31. maj // Uddannelsesformål

Efter en spændende rundvisning på Siemenshallerne i april måned fremsættes hermed forslag til fremtidig anvendelse:

Der vil utvivlsomt fremkomme mange forslag til kulturelle formål og dette ligger måske meget i kortene, men der er nok også grænser for, hvor mange kulturinstanser en by og kommune af Helsingørs størrelse kan bære – ikke mindst driftsmæssigt! Såvel Toldkammeret og Kulturværftet er der og skal køre fast og kontinuerligt – musik og teaterarrangementer og anden optræden , møder, bibliotek og cafevirksomhed – men hvis det  ikke bruges fuldt ud, dør det.

Mit forslag til brug af Siemenshallerne er, at det kunne være uddannelsesformål, f.eks. en afdeling af Universitet i Lund, som allerede har afdelinger, vellykket indpasset i tidligere erhvervsvirksomheder i havneområdet i Helsingborg. Det kunne naturligvis også være under Københavns Universitet.

Helsingør mangler klart uddannelsesinstitutioner og dermed også ungdom. Dette vil i høj grad kunne styrke byen og bybilledet på en lang række områder. Byen vil være velegnet til at rumme unge studerende og det kan blive attraktivt at studere i Helsingør. Tænk på hvad f.eks. Århus Universitetscampus og Ålborg Universitetscenter har betydet for disse 2 byer! Og Sorbonne Universitetets betydning for Paris!

Siemenshallerne skal nok gennemgå en større ombygning og energioptimering, men de store spændvidder bygningsmæssigt og rummene med stort volumen, vil på flere måder være meget velegnet til studiemiljø, jf. udviklingen på de nyere bygninger på Københavns Universitet og CBS m.v.

Peter M. Frederiksen

Similar Posts