Ideer

20. april // Riv det ned

Kommunen har nu råderet over sine bygninger, hvor HV-Turbo og sidenhen Siemens havde produktion.

Bygningerne er et uharmonisk gavlkompleks, der er opført efterhånden, som produktionen igennem årene øgede behovet for udbygning på det hedengangne Helsingør Værft.

Der er af samme årsag ikke lagt nogen sammenhængende helhedshensyn til bygningernes arkitektur, men disse er opført med den klare hensigt at være overdækkkende uisolerede klimaskærme for funktionerne til skibsbygningsformål.

Bygningerne er nedslidte efter de mange årtiers hårde slidtage, og vedligeholdelsen  har været holdt på et minimum, som tagene var tætte for nedbør.

Der er tilbage i 1990erne foretaget forureningsundersøgelser af hele området og er fortsat registreret forureningsdepot, heraf der ligger rapporter om f.eks. udtalt olieforurening under bygning 14, her blev der tidligere blev udført store skibsdiselmotorer.

Kommunen har nu indbudt, at borgerne kan komme med forslag til, hvad fremtiden skal være for de hårdt nedslidte bygninger.

Uanset hvad der vil komme af gode velmenende forslag, vil genanvendelsen til hvilket som helst formål være meget bekosteligt og tvivlsomt, uanset om det vil være en kommunal eller anden investorinvestering.

Derfor riv bygningerne ned og frilæg området til et rekreativt grønt område. Lav underjordisk parkering der er påtrængt, opfør et lille amfiteater og område til fornøjelig vinterskøjtebane. Byen fortjener dette.

Kulturværftet, der var en bekostelig affære på 350 mio. kr. – regning til skatteyderne og endnu ikke betalt, får ved frilægningen sin grimme nordfacade mod Valdemarsstræde synliggjort. For at mildne dette kan denne påføres en pyntefacade svarende til sydfacaden, herved er der skabt balance i bygningen og forsvarlig pakket ind og skånet. Det samme bliver kommunens økonomi, der er behov for i mange år!

Jimmy Jørgensen

Similar Posts