Ideer

28. april // Innovationslaboratorium/Bydelslaboratorium

En af værftshallerne kunne med fordel sætte scenen for et innovationslaboratorium, med fokus på offentlig innovation og byudvikling.

Tankegangen om innovations- og velfærdslaboratorier, i dansk offentlig sektor-sammenhæng, er langt fra ny, men er endnu et uudforsket område i en kommunal sammenhæng, på trods af alle de potentielle gevinster der er at høste. Se fx her: www.mind-lab.com (ministeriernes innovationslaboratorium) www.midtlab.com (Region Midtjyllands innovationslaboratorium)

Laboratoriekonceptet på værftet:

Laboratoriet drives af udviklingskonsulenter fra kommunen, som via målrettede processer arbejder på strategisk forbedring af velfærdsydelserne på de store velfærdsområder og oplevelsen af at bo i kommunen, via borger- og brugerinddragelse og etnografiske metoder.

Samtidig kunne laboratoriet afholde temadage for folkeskoleklasser og gymnasieklasser med fokus på kreativitet og innovation, demokrati og samfundsfag. Nysgerrige borgere ville også blive inviteret indenfor, når nye projekter skal etableres, eller når der er behov for borgerperspektiver tidligt i en projektfase.

Det visuelle udtryk er knapt så ‘kommunalt’, men harmonerer snarere med resten af den oprindelige og nye arkitektur på værftet, som giver et indtryk af proces og foranderlighed, samt det industrielle og det åbne.

Laboratoriet ville også kunne fungere som en ny og anderledes platform for offentligt-private partnerskaber, der kunne mødes i åbne omgivelser, der inviterer til samarbejde og kreativ tænkning.

Endvidere ville laboratoriet, med sit fokus på borgerinddragelse og sin placering tæt på kommunens borgere, medvirke til at udviske den meget klare skillelinje mellem forvaltningen og civilsamfundet og dermed være med til at binde borgere og foreningsliv sammen i nye spændende samarbejder og hæve den sociale kapital i kommunen.

Det var den meget korte udgave.

Mikkel

Similar Posts