Ideer

20. april // Værftshallerne- lad os tænke stort !

Det er nu, at fremtiden formes for de ledige arealer på Siemens-grunden. Det er nu, at Værftshallerne kan betyde en ny start for Helsingør som Det glade Hjørne. For mig at se skal Helsingør Kommune for en gangs skyld tænke rigtigt stort og langsigtet. Godt nok blev der tænkt stort i forbindelse med beslutningen om at etablere Kulturværftet, men iscenesættelsen og borgerinddragelsen var det så som så med. Nu har vi chansen for både at tænke stort og gøre det sammen med kommunens borgere.

Så mit forslag skal være følgende: Lad os indrette Værftshallerne til at kunne rumme store kongresser på op til ca. 1.500 personer. Her kan de større organisationer i f.eks. fagbevægelsen, erhvervslivet og andre større og mindre sammenslutninger mv. afholde deres kongresser, landsmøder, årsmøder mv. Desuden kan så store lokaliteter give nye muligheder for store koncertnavne, spænende opera-teaterforestillinger, balletensembler, musicals, arrangører af idrætsstævner, udstillinger, opvisninger mv. tilbyde deres aktiviteter i Helsingør. Lokalt kan jeg se for mig at Hamlet kan opføres indendørs – med udsigt til Kronborg!

Vi skal udvikle en Masterplan for Værftshallerne, der også involverer lokalområdets hoteller, byens handlende og vore kulturelle fyrtårne. I planen kan indgå indsættelsen af en gratis bus elle et ”Tivolitog”, der triller rundt i bybilledet og hvor man kan komme fra parkeringspladserne, der ligger i periferien og ind til City – og hvor man kan stå af og på efter lyst og behov. (Hvorfor i øvrigt vente med det?) Rundt om i landet kan vi allerede se, at der er driftige byer, som er i gang med at imødekomme det kommende kæmpebehov for større lokaliteter, som bl.a. Wonderful Copenhagen har peget på vil komme. Byer som Nyborg, Horsens, Ringsted, Ålborg, Århus, Herning og København har med dynamiske initiativer tager fat på løsningerne med gode resultater til følge.
Alene København tiltrak i 2011 mindst 50 kongresser. For 2012 er tallet steget til 57. Efter det oplyste lægger hver deltager f.eks. ved flere dages kongresser, andre større danske og internationale arrangementer omkring 3.400
kr. i gennemsnit pr. døgn. Tænk hvis Helsingør kan komme på landkortet, som byen man med stolthed placerer sin kongres eller andre større arrangementer i, fordi der er gode lokaliteter, gode muligheder for overnatning, god mad, god
service – og masser af oplevelser. Forventer naturligvis at der bruges den nyeste viden på klimaområdet til Hallernes daglige drift, så de firmaer, som står for denne del, kan få et udstillingsvindue i Nordeuropa alene på klimadelen.
Carsten Thorsen

Similar Posts